Stillingskrig eller skyttergravskrig er en type krigføring der soldatene på begge sider ligger i statiske befestninger. Denne typen krigføring var mest karakteristisk for krigføringen under 1. verdenskrig, og da særlig på Vestfronten. Den er også blitt brukt under den amerikanske borgerkrigen1860-tallet.