Stigerate

Stigerate (engelsk: rate of climb (RoC)) er et luftfartøys endring av høyde, målt i enten fot per minutt (ft/min) eller meter per sekund (m/s).

Et amerikansk jagerfly av typen F-15 under oppstiging, samtidig som det slipper narrebluss

Fot per minutt er mest vanlig på kommersielle fly i dag, mens meter per sekund anbefales av den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO). Meter per sekund blant annet vanlig på moderne europeiske glidefly, eldre tyske fly og mange russiske jagerfly.