Sternlaget er et lag av ioner rundt partikler dispergert i for eksempel vann. Når partiklene har en overflatelading vil de trekke til seg ioner med motsatt ladning. Ionene i sternlaget følger bevegelsene til partikkelen eller kolloidet gjennom løsemiddel.

Ion utenfor sternlaget blir også tiltrukket av partikkelen, men samtidig frastøtt av de andre ionene. De danner et diffust lag og utgjør sammen med sternlaget et elektrisk dobbeltlag rundt partiklene.

Se ogsåRediger