Stedjesteinen er en runestein som står ved Stedje kirke, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane.

Steinen er nevnt første gang i 1626, i et brev fra sogneprest Niels Paaske. Den sto da antakelig på høyden nord for kirken. En gang etter det skal den ha blitt tatt ned og brukt i grunnmuren på et hus i nærheten. I 1837 rapporterer Wilhelm F.K. Christie at grunneieren, sorenskriver Knagenhjelm, hadde tatt steinen fram igjen og flyttet den opp til sin opprinnelige plass ved kirken. I 1859 ble den flyttet til frukthagen ved Nedre Stedje. Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring henstilte til eieren å flytte steinen tilbake, noe som etter hvert ble gjort i 1877. Dette året gjorde Bendix E.R. Bendixen en grundig undersøkelse av innskriften:

olafrkununkrskautmilistæinaþe(s)a

På norrønt blir det: Òlafr konungr skaut milli steina þessa.

På moderne norsk blir det: «Kong Olav skjøt mellom disse steinene».

Vinteren 2012 ble steinen skadd under snøbrøyting. Sogndal kommune ble ilagt bot, og måtte bekoste restaurering av steinen og vernebygg.

Litteratur rediger

Autoritetsdata