Stavanger Preserving

norsk selskap

Stavanger Preserving var den første hermetikkfabrikken i Stavanger, etablert i 1873.

Grunnleggerne av Stavanger Preserving Co., var fire av byens kjente menn, skipsreder Knud Knudsen, byfogd Henrik Finne, konsul Lars Berentsen og grosserer George W. Groom. Den første fabrikken ble bygget på den nyinnkjøpte tomten i Øvre Strandgata, i Gamle Stavanger i 1873.

Selv om Stavanger Preserving var foregangsbedriften i Stavanger, var de i norsk sammenheng flere tiår etter andre byer. I Drammen hadde Christian August Thorne startet hermetikkfabrikk allerede i 1841.

Stavanger hadde antakeligvis ikke blitt «hermetikkbyen» om ikke et nytt produkt var blitt introdusert, «de røgede norske sardiner». Dette skjedde i 1879 ved Stavanger Preservings fabrikk i Øvre Strandgata. Det var blitt eksperimentert med røkte sardiner før, men Stavanger Preserving fortjener æren for å ha startet med den systematiske produksjon og omsetning av dette produktet som kom til å spre Stavanger-navnet på milliarder av bokser til alle verdenshjørner.[1]

I 1981, etter lengre tids nedgang for hermetikkindustrien, ble de gjenværende norske produsentene av hermetisk brisling slått sammen til ett konsern, Norway Foods Ltd., med hovedkontor i Stavanger.

ReferanserRediger