Status quo ante er latinsk for «slik forholdene var før». Det viser til den situasjon som bestod før en omstridt, eller pågående, hendelse har bragt de forholdene det siktes til inn i en usikker, flytende eller omstridt situasjon.

Se også rediger