Status constructus

Status constructus er en spesiell form for forbindelse mellom to eller flere substantiver, og kalles også ofte en genitiv-forbindelse. Konstruksjonen forekommer i semittiske språk og kan også rekonstrueres i ursemittisk. Til de moderne språkene med status constructus hører blant annet arabisk, hebraisk og maltesisk. Det er kjennetegnende for status constructus-forbindelser at bare den andre bestanddelen markeres.

HebraiskRediger

  • bajit «hus», status constructus bet
  • sefer «bok»
  • bet sefer «skole» (egentlig «bokens hus»)