Åpne hovedmenyen
Foto av Statkrafts osmosekraftverk på Tofte i Hurum.

Statkraft Hurum saltkraftverk (Statkraft Osmotic Power Prototype) er verdens første saltkraftverk, basert på energi fra osmose. Kraftverket er drevet av Statkraft. Det er lokalisert til Tofte i Hurum, med lokaler på fabrikkområdet til Södra Cell Tofte cellulosefabrikk. Kraftverket utnytter osmosen som oppstår når ferskvann og saltvann møtes atskilt av en membran. Saltvannet trekker ferskvann gjennom membranen, og trykkøkningen på saltvannssiden gir energi som anvendes til å produsere elektrisk kraft.

Anlegget er en prototyp utviklet sammen med Sintef, og startet prøveproduksjon av kraft 24. november 2009. Kronprinsesse Mette-Marit foresto den offisielle åpningen av anlegget. Dette anlegget har vært planlagt siden sommeren 2008, med et vannforbruk på 10 liter ferskvann og 20 liter sjøvann per sekund. En forventer et effektuttak på 2-4 kW. Med bedre membraner antas at effekten for et slik anlegg kan økes til ca. 10 kW. Det er beregnet at kommersiell drift kan skje fra en gang mellom 2012 og 2015.

Eksterne lenkerRediger

  • Statkraft - «Saltkraft», presentasjon oktober 2009.
  • Statkraft – «Verdens første saltkraftverk åpnet!», 24. november 2009.