Statikk (kalles også likevektslære) er læren om krefter og kraftsystemer som holder legemer i likevekt. Basert på Newtons lov om at kraft=motkraft.

Statikken er en gren av den klassiske mekanikken som beskriver hvordan krefter påvirker legemers bevegelse, stabilitet og likevekt. Et legeme er i likevekt når det er i ro, eller når det beveger seg med konstant hastighet og i uendret retning. Da er resultantkraften som virker på legemet lik null.

Statikk må ikke forveksles med statistikk som er noe helt annet.