Statens næringsmiddeltekniske høgskole

Statens næringsmiddeltekniske høgskole var en høgskole for meieriutdanning, etablert i 1906 under navnet Statens Meieriskole.[1] Skolen lå på Ås og Levanger før den kom til Buran i Trondheim i 1926.[2][3] Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Sør-Trøndelag og fra 2016 fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og er i dag institutt for matteknologi.

Skolen het lenge Statens meieriskole i Trondheim for menn og kvinner, men endret navn til Statens næringsmiddeltekniske skole, Trondheim fra 1969,[4][5][6] og til Statens næringsmiddelhøgskole, Trondheim fra 1988. Navnet Statens næringsmiddeltekniske høgskole kom i 1992. Undervisningen har siden 1967 vært lokalisert på Tunga i Trondheim.

ReferanserRediger

  1. ^ Bratberg, Terje T.V. (1955-) (1996). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforl. s. 252. ISBN 8257306428. 
  2. ^ Norske meierikandidater 1901-1950. [Oslo?]: Norske meierikandidaters forening. 1952. s. 17. 
  3. ^ Stugu, Ola Svein (1947-) (1997). Trondheims historie 997-1997. Bind 6: Kunnskapsbyen: 1964-1997. Oslo: Universitetsforl. s. 224. ISBN 8200228614. 
  4. ^ Finn T. Isaksen, mfl (1967). Første innstilling fra utvalget til å vurdere forskjellige spørsmål i forbindelse med utbygging av en næringsmiddelteknisk skole på Tunga ved Trondheim. [S.l.]: [s.n.] 
  5. ^ NOU 1976:31 (1976). Yrkesutdanning i skole og arbeidsliv: fag- og bransjeområder. Oslo: Universitetsforlaget. s. 142. ISBN 8200703053. 
  6. ^ NOU 1986:17 (1986). Landbruksfagskolene: videregående opplæring i landbruksfag og naturbruk. Oslo: Universitetsforlaget. s. 24. ISBN 8200710424.