Statens haverikommission

svensk statlig forvaltningsmyndighet

Statens haverikommission (SHK) er et svensk forvaltningsorgan som gjennomfører undersøkelser av alvorlige ulykker, blant annet luftfarts- og sjøfartsulykker, såvel sivile som militære. Etaten ble opprettet i 1978 og er underlagt Justitiedepartementet.

Eksterne lenkerRediger