Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige var i perioden 18631970 benevnelsen på det høyeste besluttende valgte organet i en by i Sverige. Ved kommunereformen i 1971 ble stadsfullmäktige erstattet, i likhet med motsvarende organ i tidligere landskommuner og köpinger, kommunalfullmäktige, av kommunfullmäktige. I Norge er tilsvarende organ kalt herredsstyre, kommunestyre og bystyre.

Stockholms stadsfullmäktiges organisasjon rundt 1965Rediger

Forholdene i FinlandRediger

I Finland finnes det en passus i kommunallagen (§ 5 andra avsnitt) med følgende lydelse: Kommunen kan bruke benevnelsen by når den anser seg å oppfylle de krav som stilles til et bysamfunn. Derfor blir benevnelsen stadsfullmäktige fortsatt brukt i Finland.