St. Petersburgtraktaten (1762)

St. Petersburgtraktaten ble inngått 5. mai 1762 i St. Petersburg, og avsluttet kamphandlingene mellom Preussen og Russland under syvårskrigen.

Den offisielle kunngjøringen av traktaten

Avtalen kom i stand etter at den prøyssiskvennlige Peter III etterfulgte den prøyssiskfiendtlige Elisabeth 9. januar 1762 på den russiske keisertronen. Dette skjedde på et tidspunkt hvor de russiske styrkene etter store kostnader og bestrebelser over lang tid var i ferdig med å slå de prøyssiske styrkene fullstendig.

Avtalen ga tilbake til Preussen alle de områdene som Russland hadde erobret, og tillot Fredrik den store å konsentrere seg om sine øvrige fiender, Russlands tidligere allierte.

Dette var svært upopulært i Russland og en medvirkende årsak til at Peter III to måneder senere ble avsatt i et statskupp til fordel for sin ektefelle, Katarina den store.