St. Olav – katolsk kirkeblad

tidsskrift

St. Olav – katolsk kirkeblad gis ut av Norsk katolsk bisperåd. Redaktører er Hans Rossiné og Nils Heyerdahl.

Kirkebladet oppsto da St. Olav tidsskrift og kirkebladet Broen ble slått sammen 1. januar 2010.

Kirkebladet sendes gratis til alle som har meldt fra at de ønsker det, i hovedsak registrerte katolske husstander.

Eksterne lenker rediger