St. Marys pro-katedral

pro-katedral i Dublin
(Omdirigert fra St. Mary's pro-katedral)

St. Marys pro-katedral, lokalt kalt The Pro-Cathedral eller ofte bare The Pro er bispesete for den katolske erkebiskopen av Dublin. Den ble bygget i perioden 18141825, etter at man begynte å fjerne lovene som forbød eller begrenset katolsk religionsutøvelse.

Årsaken til at den kalles pro-katedral (i betydningen «i stedet for-katedral») er at Den katolske kirke fortsatt regner Christ Church katedral som byens rettmessige katolske katedral, ettersom den fikk slik status av paven på forespørsel fra St. Laurence O'Toole i det 12. århundre. Christ Church har siden reformasjonen vært en anglikansk katedral.

Pro-katedralen brukes ved statsbegravelser i Irland. I flere tilfeller har slike begravelser vært økumeniske, i de tilfeller hvor avdøde eller nære slektninger av avdøde ikke var katolikker.