Square dance

Square dance er en form for folkedans med fire par. Square dance utviklet seg ut fra tradisjonell amerikansk folkedans på 1930- og 40-tallet. Lloyd Shaw var med på å gjøre dansen populær. I dag danses den i hele verden av folk i alle aldre. Square dance har sine røtter i eldre europeiske danser som kontradans og 1700-tallsdansen kadrilj.