Spygattene eller spylegattene er små portåpninger i relingen på større skip og båter.

De har ofte et lukedeksel som er hengslet i overkant, slik at det åpner seg utover. Dermed slipper det mer vann ut ved innslag av bølger enn de som må bryte seg høyere opp for å slå over rekka, som relingen ofte kalles. Uten disse gattene ville dekket ofte vært fylt med vann i lengre tid av gangen.

Navnet gatt er det samme som brukes om fiskens åpning for avfallsstoffer fra fordøyelsen (kloakken).