Sprinkleranlegg

Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp.

Sprinkler er en dyse med termisk følsom åpnemekanisme.
Sprinklerampuller

Anlegget består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget. Avhengig av type glassampull i sprinklerhode kan sprinkleren utløses fra romtemperaturer fra 57 til 182 grader celsius. Det vil da sprute vann ned fra sprinklerhodet i det rommet plomberingen ble brutt, og kun fra det sprinklerhodet som er brutt. Dette vil ha en kjølene effekt på flammene som forhåpentligvis vil slukke. Et vanlig sprinklerhode dekker ca. 3 × 3 m gulvflate. Fasadesprinkling brukes for å hindre smittefare fra nærliggende bygning.

Typer anleggRediger

Det finnes i hovedsak to typer sprinkleranlegget: Våtanlegg og tørranlegg. Våtanlegg betegner anlegg der rørsystemet står fylt med vann under trykk. Tørranlegg betegner system som først fylles med vann når sprinkler utløses. Tørrsystem har noe senere responstid og brukes i hovedsak når det er fare for frost. Sprinkleranlegg der et større antall sprinklerhoder utløses samtidig kalles deluge-anlegg (flom-anlegg").

I nyere tid har det også blitt lansert slukkeanlegg som sprer vanntåke i motsetning til vannstråler, dette kan ha like stor effekt på en brann.

Sprinkleranlegg bygges etter offentlige eller private normer og betinger reduksjon av forsikringspremien.

Eksterne lenkerRediger