Spredningsmål er matematiske mål på spredningen eller variasjon i en tallrekke. Spredningsmål er viktig ved analyse av statistikk. Vanlige former for spredningsmål er variasjonsbredde og standardavvik.

Autoritetsdata