Spinnehus var arbeidshus hvor særlig fattige kvinner og barn arbeidet med veving og spinning mot betaling. Spinnehus ble opprettet for å motvirke tigging, fungerte også som opplæringssted.