Spillolje

Spillolje defineres som brukt eller forurenset olje som har vært gjennom smøreprosessen i en forbrenningsmotor eller en annen type mekanisk del, hvor to flater av ulik overflateruhet er i kontakt med hverandre og krever et fysisk medium for å redusere friksjonen mellom de to flatene. Når en foretar smøreoljeskift merker en tydelig at oljen ikke har samme konsistens/effekt eller farge som ny smøreolje, dermed har den mistet sitt formål.

Smøreolje har som hensikt å:

  • bortlede friksjon mellom to bevegelige flater
  • kjøle
  • Rengjøre smøreoljekanaler o.l

Det er denne oljen som kalles spillolje ettersom den har vært gjennom disse prosessene en eller flere ganger og taper sin opprinnelige konsistens eller formål over tid.

Miljø Det stilles svært strenge krav til utslipp og forbrenning av spillolje, siden dette er kategorisert som et spesial avfall og svært skadelig mot natur og miljø. Spillolje er gjenvinnbart, når spillolje blir levert til gjenvinning renses det og kan bli brukt som fyringsolje eller det kan bli eksportert for regenerering til ny smøreolje.

Helse Spillolje er også kategorisert som meget helseskadelig/giftig avfalls produkt på mennesker og dyr. Fuglebestanden er spesielt utsatt for bl.a svekket bevegelighet, død dersom svelget, og en rekke sykdommer etter å ha vært i kontakt med spillolje. Mennesker kan få eksem eller tørr hud ved hudkontakt og giftig ved svelging.

Eksterne lenkerRediger