Spennavtrekk

Avtrekk som spennes idet avtrekket gjennomføres

Spennavtrekk (engelsk double action trigger), også kalt selvspenner eller selvspenneravtrekk, er en virkemåte for avtrekkeren på et skytevåpen, hvor et avtrekk både spenner hanen og så slipper den. For revolvere så innebærer dette også at tønnen roteres. Revolvere med denne funksjonen har som regel også mulighet for å spenne hanen manuelt (enkeltspenneravtrekk). En typisk revolver med spennavtrekk er Taurus Raging Bull.

En Adams-revolver fra 1854

Det skilles ofte mellom rene spennavtrekk (engelsk double action only, DAO) og spennavtrekk som også kan skytes som enkeltspenneravtrekk (engelsk double action / single action, DA/SA). Rene spennavtrekk innebærer at det ikke er noen mulighet for å spenne hanen manuelt.

Det første patentet på en revolver med spennavtrekk ble tatt ut av Robert Adams i Storbritannia i 1851.