Et speilreflekskamera er et kamera som bruker et flyttbart speil mellom lukkeren og linsen som overfører bildet til en mattskive. Dette bildet kan sees i søkeren, og gir et relativt nøyaktig bilde i søkeren av hva som vil bli det bildet filmen eller bildesensoren vil «se» når utløseren trykkes ned. I motsetning til et kompaktkamera, der bildet man ser i søkeren vil avvike mer fra bildet man tar.

Speilreflekskamera
Olympus OM-2

Billedsensoren i et digitalt speilreflekskamera er som regel større enn i et digitalt kompaktkamera. Dette gir mindre billedstøy, bedre dybdeskarphet og høyere lysfølsomhet.

Sidesnittet på høyre side viser de optiske komponentene av et speilreflekskamera. Lyset går gjennom objektivlinsen (1), blir reflektert av speilet (2) og blir projisert på mattskiven (5). Ved hjelp av refleksjon gjennom (6) og (7) blir bildet vist for søkeren (8). Når utløseren trykkes ned blir speilet flyttet i pilens retning, og lukkeren (3) åpnes, og bildet projiseres på filmen eller bildesensoren (4) på samme måte som i søkeren.

Den engelske forkortelsen SLR (single-lens reflex) blir ofte brukt for å benevne et speilreflekskamera. Likeledes brukes DSLR for digitale speilreflekskamera.