Special Constabulary

Special Constabulary er en frivillig del av Storbritannias politi. Hver av de regionale styrkene, med unntak av Police Service of Northern Ireland som i stedet har en reservestyrke, har et Special Constabulary. Blant de nasjonale styrkene er det kun British Transport Police som har en slik avdeling. Utenfor Storbritannia finner man ordningen i Isle of Man Constabulary og States of Guernsey Police Service, mens States of Jersey Police ikke har det.

To spesialkonstabler

Spesialkonstabler (Special Constables) er ubetalte frivillige som normalt arbeider minst seksten timer i måneden, det vil si 200 timer i året. Mange arbeider betraktelig mer enn dette. Det gis en viss økonomisk kompensasjon gjennom lokale ordninger som varierer mellom de enkelte politidistrikter.

Spesialkonstabler avlegger ed på linje med regulære polititjenestemenn, og har de samme fullmakter. Forskjellen ligger i at deres jurisdiksjon er begrenset (se nedenfor). De arbeider sammen med regulære tjenestemenn, men har egen struktur og eget gradssystem. Hvert Special Constabulary ledes av en Commandant eller Chief Officer, som selv er spesialkonstabel.

UniformRediger

Spesialkonstabler bærer normalt samme uniform som den regionale styrken de er knyttet til. I noen avdelinger har nummeret som bæres på skulderen et spesielt nummer et ekstra nummer først, eller de har spesielle insignier som viser at de er spesialkonstabler. Det mest vanlige er bokstavene SC sammen med en krone og insignier som viser deres grad.

Tidligere bar mannlige spesialkonstabler i England og Wales ikke hjelm slik regulære konstabler gjør, men dette har nå blitt innført i en del styrker.

I noen styrker har spesialkonstablene et annet luemerke enn de regulære konstablene.

UtstyrRediger

Spesialkonstabler bære samme utstyr som regulære konstabler. Standardutstyret er håndjern, batong, skuddsikker vest og CS-spray eller pepperspray.

Fullmakter og jurisdiksjonRediger

Spesialkonstabler har samme fullmakter og ansvar som regulære konstabler, uansett om de er på vakt eller ikke. Forskjellen ligger i at deres fullmakter kun gjelder i det politisdistrikt de er knyttet til og i nabodistriktene. Regulære konstabler har politimyndighet i hele landet.

Det er tre avvik fra denne generelle regelen:

  • City of London Special Constabularys jurisdiksjon er utvidet til å omfatte området til Metropolitan Special Constabularys område. Ettersom City of London er omringet av distriktet til Metropolitan Police ville de ellers ikke hatt fullmakter i nabodistriktene utenfor London.
  • Hvis spesialkonstabler utveksles mellom distrikter får de midlertidig sitt vertsdistrikts spesialkonstablers jurisdiksjon.
  • Spesialkonstabler i British Transport Police har samme jurisdiksjon som sine regulære kolleger.

I løpet av 2006 vil antagelig dette bli forandret gjennom en lovendring, slik at også spesialkonstabler får full myndighet i hele landet.

PlikterRediger

Konstablenes viktigste arbeidsområde er patruljer i lokalmiljøet, men det brukes også ofte ved større arrangementer som fotballkamper, karneval, parader og markeder.

Spesialkonstabler kan også knyttet til spesialistenheter innenfor sin politistyrke, som hundeavdelingen, dykkertjenesten eller trafikkpolitiet.

Aksept i samfunnetRediger

Tidligere så svært mange på spesialkonstabler som hobby bobbies, hobbypolitimenn hvis viktigste rolle var å sørge for at ikke regulære polititjenestemenn måtte jobbe overtid. Etterhvert har de fått et mye tettere forhold til det regulære politiet, og sees av de aller fleste som et viktig tilskudd til et underbemannet politi. En betydelig andel av dagens rekrutter til politiet har gjort tjeneste som spesialkonstabel først, noe som anbefales av de som er ansvarlige for rekruttering. De fleste styrker har en nedre aldersgrense på 18 år.