Grader i Storbritannias politi

Gradene i Storbritannias politi betegner den rangordning som brukes i politistyrkene i Storbritannia og Nord-Irland. Rangordningen er i all hovedsak lik over hele riket; bare London-politiet, City of London-politiet og politiet på Gibraltar, Isle of Man og Kanaløyene har en litt særegen ordning i de øverste gradene.

Historie

rediger

Tidligere innenriksminister sir Robert Peel er den som har valgt flesteparten av dagens grader. Da han opprettet London-politiet ved lov i 1829, gikk han med overlegg inn for en annen rangordning enn den militære, riktignok med unntak av Sergeant. Dette var fordi han ville unngå at politiet skulle bli en paramilitær styrke.

Gradene

rediger

Her følger en oversikt over de ulike gradene i Storbritannias politi, med de vanligste variasjonene og forslag til norsk gjengivelse.

Først må vi skille mellom politikonstabler, spesialkonstabler, nærpoliti og trafikkonstabler.

Politikonstabler

rediger

Alle uansett rang er ifølge loven en konstabel i det britiske politi. Det vil si at britiske politifolk i motsetning til norske ikke er statstjenestemenn; de er uavhengige.

Ordenspolitiet

rediger

Tabellen nedenfor viser den rangordningen som er alminnelig over nær sagt hele Storbritannia. De styrker som avviker fra denne ordningen, blir omtalt lenger nede. Tabellen viser høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk Gradmerke
CC Chief Constable politimester  
DCC Deputy Chief Constable visepolitimester  
ACC Assistant Chief Constable assisterende politimester*  
Ch Supt Chief Superintendent politiinspektør*  
Supt Superintendent politioverbetjent  
Ch Insp Chief Inspector politiførstebetjent  
Insp Inspector politibetjent  
Sgt eller PS Sergeant politioverkonstabel*  
PC Constable politikonstabel*  
  • Assisterende politimester er ingen grad i Norge, men tilsvarer egentlig politiinspektør, som her i stedet er blitt foreslått som gjengivelse for Chief Superintendent. I tilfeller der det ikke er avgjørende å skille mellom Deputy Chief Constable og Assistant Chief Constable kan imidlertid også en Assistant Chief Constable gjerne omtales som visepolitimester. En tredje mulighet kan være å hente frem den gamle betegnelsen underpolitimester.
  • Politiinspektør for Chief Superintendent gir ikke helt samsvar med den norske rangordningen, jf. punktet ovenfor. Den norske graden som tilsvarer Chief Superintendent, er egentlig politistasjonssjef, lensmann eller (før 2001) politiavdelingssjef. Disse betegnelsene gir imidlertid som regel et uriktig bilde av funksjonene til en engelsk Chief Superintendent, som ofte er sjef for mer overordnede driftsenheter enn avdelinger og stasjoner. Hvis vi tar hensyn til funksjon, er det derfor i mange tilfeller ganske godt samsvar mellom arbeidsoppgavene til en engelsk Chief Superintendent og en norsk politiinspektør. Det er naturligvis ikke tatt hensyn til at norske politiinspektører i likhet med politimestre, politiadvokater og politifullmektiger også har påtalemyndighet, noe ingen uansett rang i det britiske politiet har.
  • Betegnelsene politioverkonstabel og politikonstabel ble i Norge avskaffet i 2001 til fordel for politibetjent 1 og 2. De kan likevel være greie å anvende på britiske forhold, både for enklere å få frem hierarkisk forskjell i rang og for å ta hensyn til rådende praksis.

Kriminalpolitiet

rediger

Politifolk som har rang opp til Chief Superintendent, og som arbeider med kriminalsaker, får på engelsk lagt til betegnelsen Detective foran rangen. En Chief Superintendent blir da Detective Chief Superintendent.

Tilsvarende system finnes ikke i Norge. I Norge har både etterforskere og andre polititjenestemenn prefikset politi-. I oversatte kriminalromaner blir imidlertid betegnelsen Detective ofte gjengitt med kriminal-, slik at for eksempel Detective Chief Superintendent blir kriminalinspektør, et mønster som muligens er lånt fra svensk.

London-politiet

rediger

London-politiet har egen rangordning over Chief Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk Gradmerke
Commissioner politimester  
DC Deputy Commissioner visepolitimester  
AC Assistant Commissioner assisterende politimester*  
DAC Deputy Assistant Commissioner viseassisterende politimester*  
Cmdr Commander politioverinspektør*  
  • Assisterende politimester, viseassisterende politimester og politioverinspektør er ikke grader i Norge, men konstruert som en mulig måte å gjengi særlige britiske forhold på.

City of London-politiet

rediger

City of London-politiet har egen rangordning over Chief Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først. Politimesteren er ikke politimann, uten fredsdommer. City of London-politiet har knapper og gradmerker i gull.

Forkortelse Engelsk Norsk Gradmerke
Commissioner politimester  
AC Assistant Commissioner visepolitimester  
Cmdr Commander politioverinspektør*  
  • Politioverinspektør er ingen grad i Norge, men konstruert som en mulig måte å gjengi særlige britiske forhold på.

Nord-Irland

rediger
 
Grader og gradmerker i Police Service of Northern Ireland.

Gibraltar

rediger

Det Kongelige Gibraltar-politiet har egen rangordning over Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk
Commissioner politimester
DC Deputy Commissioner visepolitimester

Gibraltar Defence Police (GDP) er en sivil politistyrke ansvarlig for det britiske forsvars installasjoner i Gibraltar. De har grader fra politikonstabel til politiinspektør.

Isle of Man

rediger

Isle of Man-politiet har egen rangordning over Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk
CC Chief Constable politimester
DCC Deputy Chief Constable visepolitimester

Kanaløyene

rediger

Politiet på Kanaløyene, dvs. Guernsey og Jersey, har egen rangordning over Chief Superintendent. Tabellen nedenfor viser disse gradene, med høyeste rang først.

Forkortelse Engelsk Norsk
CO Chief Officer politimester
DCO Deputy Chief Officer visepolitimester

På Jersey finnes fortsatt et valgt ærespoliti (Police Honorifique) i hvert sokn. Det er Centeniers, Vingteniers og Constable Officers, hver med ulike oppgaver. Centenieren i soknen der en forbrytelse er begått er fortsatt den eneste som kan bestemme påtale i straffesaker.

Spesialkonstabler

rediger

En spesialkonstabel er en frivillig politikonstabel, med samme fullmakter som en alminnelig konstabel. Enhver alminnelig konstabel regnes likevel for å ha høyere rang. Spesialkonstabelstyrken har egen rangordning, med til dels stor variasjon fra distrikt til distrikt i gradene over spesialkonstabel, som er laveste rang.

London-politiets spesialkonstabler

rediger
 

Nærpoliti

rediger
 
Nærpolitiansatt til venstre.

Nærpolitiet (police community support officers) er sivilansatte som bistår politiet i lokalmiljøet.

Trafikkonstabler

rediger
 
Trafikkonstabel i Inverness.

Trafikkonstabler er underlagt politiet og innehar enkelte politifullmakter, særlig når det gjelder trafikkregulering. De har ingen grader. Trafikkonstabler (engelsk traffic wardens) må ikke sammenblandes med parkeringsvakter (engelsk parking attendants).

Historiske grader

rediger

Storbritannia

rediger
Grader War Reserve Constable Sub-Divisional Inspector Sub-Divisional Inspector Station Inspector Station Inspector Junior Station Inspector Station Sergeant Chief Inspector Chief Superintendent
Brukt
år
1939 -
1948
1880 -
1922
1922 -
1949
1880 -
1936
1936 -
1949
1936 -
1949
1890 -
1980
1868 -
1953
1949 -
1974
Gradmerker                  

Royal Ulster Constabulary

rediger
 
Grader og gradmerker i Royal Ulster Constabulary 1970-2001.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata