Special Category Status

Special Category Status var en status som statssekretæren for Nord-Irland i 1972 ga fanger som var dømt for forbrytelser knyttet til konflikten i Nord-Irland. Statusen var en av betingelsene som det provisoriske IRA fremførte da de forhandlet om et møte med britiske myndigheter for å diskutere våpenhvile. En annen betingelse var løslatelsen av Gerry Adams.

Special Category Status var i praksis en krigsfangestatus, og fangene ble tilkjent noen av fordelene som ble gitt til krigsfanger, for eksempel de som nevnes i Genève-konvensjonen. Fangene slapp å gå i fangedrakter eller utføre arbeid, og de ble forlagt sammen med sine paramilitære grupper, og fikk ta imot ekstra besøk og matforsendelser.