En sovjetrepublikk, eller rådsrepublikk, er et politisk system hvor lederne av en befolkning styrer gjennom direkte valgte råd. Rådene er direkte ansvarlige overfor og bundet av deres institusjoner. Et slikt imperativt mandat står i motsetning til frie mandater, hvorigjennom de valgte mandatinnehavere bare er ansvarlige overfor «sin samvittighet». Rådene kan derfor tilbakekalles fra deres stillinger når som helst eller bli kastet ved valg.