Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap er en form for ledelse som bygger på sosiale fremfor utelukkende tradisjonelle bedrifts- eller samfunnsøkonomiske prinsipper. Dette kan innebære ulønnet aktivitet som bygger på idealistiske i stedet for profittdrevne motiver.[1] Ulike forskere har ulike definisjoner eller vektlegger ulike aspekter ved sosialt entreprenørskap.[2][3] Noen vektlegger at det ikke er profittsøkende tilnærminger til å skape verdi for samfunnet eller berørte grupper. Andre legger vekt på «sosial ansvarlig» drift av kommersiell virksomhet. En tredje gruppe forskere betrakter sosialt entreprenørskap som tiltak for å avhjelpe sosiale problemer og skape endring i samfunnet.[4] Sosialt entreprenørskap innebærer typisk nye eller innovative måter å drive virksomheter på.[3] Felles for definisjonene er at sosialt entreprenørskap handler om å skape sosial eller samfunnsmessig verdi fremfor utelukkende å skape verdi for aksjeeiere. En smal definisjon legger vekt på at sosialt entreprenørskap handler om å bruke kunnskap om markeder og forretningsdrift innenfor den ikke-profittsøkende sektoren særlig når ikke-profittsøkende virksomheter søker etter nye måter å skaffe seg inntekter.[5]

Sosiale entreprenører finnes både i privat, offentlig og frivillig sektor. De kan jobbe innenfor etablerte bedrifter og organisasjoner eller delta i prosessen med å etablere egen virksomhet. Grameen Bank og Ashoka nevnes som eksempler på sosialt entreprenørskap.[4]

Referanser rediger

  1. ^ John Kane and Haig Patapan (2014). «Good Democratic Leadership: On Prudence and Judgment in modern Democracies.». Besøkt 11. mai 2017. 
  2. ^ Choi, N., & Majumdar, S. (2014). Social entrepreneurship as an essentially contested concept: Opening a new avenue for systematic future research. Journal of Business Venturing, 29(3), 363-376.
  3. ^ a b Peredo, A. M., & McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. Journal of world business, 41(1), 56-65.
  4. ^ a b Mair, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36-44.
  5. ^ Austin, J., Stevenson, H., & Wei‐Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both?. Entrepreneurship theory and practice, 30(1), 1-22.)