Sosialismens primære stadium

«Sosialismens primære stadium» (noen ganger referert til som den «sosialismens første stadie») ble introdusert av Mao Zedongs i offisielle diskusjonen som «sosialismens foregående stadie» er en kinesisk kommunistteori som forklarer hvorfor kapitalistiske teknikker blir anvendt i dagens økonomi samtidig som den prøver å gi en oversikt for hvordan et kommunistisk samfunn skal bygges.[trenger referanse]

Teorien er et forsøk av Kinas kommunistparti på å fornye Karl Marx sin teori om historisk materialisme.[trenger referanse]