Sosialdemokratisk Studentforbund

politisk organisasjon

Sosialdemokratisk Studentforbund (SSF) er en tidligere landsomfattende studentorganisasjon tilknyttet Arbeiderpartiet. Den ble nedlagt i 2000 og gikk da inn i Arbeidernes ungdomsfylking.

Organisasjonen koordinerte sosialdemokraters studentengasjement, og samordnet arbeidet med å stille lister til studentparlamenter/studentting på de ulike lærestedene. SSF fungerte som en medlemsorganisasjon, med egne landsmøter og utarbeidet felles politikk for sosialdemokratiske representanter på lærestedene.