Sosial mobiliseringsteori

Sosial mobiliseringsteori for overgangen til jordbruk er en arkeologisk teori som har vært formulert særlig gjennom tolking av funnene i det tyrkiske funnstedet Göbekli Tepe.

Sjefsarkeologen ved Göbekli Tepe, Klaus Schmidt, antyder at de store kommunale arbeidene som ligger bak monumentbygging i denne før-jordbruksbyen, kan ha stimulert overskuddsproduksjon i omkringliggende landsbyer gjennom intensivert jordbruk for å muliggjøre den store sosiale mobiliseringen som ligger bak.[1]

For en aletrnativ teori og tolkning av funnene, se gildeteorien

ReferanserRediger

  1. ^ Klaus Schmidt, «Göbekli Tepe, southeastern Turkey. A preliminary report on the 1995-1999 excavations», i Paleorient 26(1), 2000, side 45-54.