Det engelske ordet Sooners ble brukt for å beskrive nybyggerne som bosatte seg i de utildelte landområdene i de områdene som nå utgjør staten Oklahoma og som da utgjorde Indianerterritoriet, før president Benjamin Harrison offisielt gjorde områdene for åpne for hvem som helst ved en lov som trådte i kraft 2. mars 1889.

Autoritetsdata