Songhairiket var en afrikansk stat fra 1400- til 1500-tallet. Riket var dannet rundt byen Gao som ligger langs Niger i dagens Mali. Riket var et av de største i afrikansk historie og dekket en stor del av det indre Vestafrika, sentrert rundt elven Niger. Riket fikk navn etter rikets ledende folkegruppe, Songhai. Før Songhairiket eksisterte Maliriket i omtrent samme område, men på grunn av indre uro løsrev en del seg fra Maliriket, deriblant Songhairiket.

SONGHAI empire map BLANK.PNG

Songhairiket nøt god vekst frem til en marokkansk invasjon på slutten av 1500-tallet. Marokkanerne hadde skytevåpen til sin disposisjon og slo Songhairiket. Marokko fant senere ut at de ikke klarte å holde kontrollen over området Songhairiket hadde bestyrt og ble delt opp i mange mindre kongedømmer.

Se ogsåRediger