Sofie Nystrøm

Sofie Nystrøm (født 7. januar[trenger referanse] 1978) er direktør for Center for Cyber and Information Security ved NTNU. Hun var utvalgsmedlem i Regjeringens Særorganutredning (2016-2017) som er en utredning av styring og organisering av politiets nasjonale beredskap og av særorgan som KRIPOS, Økokrim, Politihøgskolen, UP. Arbeidet er en forlengelse av nærpolitireformen og tiltak fra 22. juli-kommisjonen. NOU levert til Justis- og beredskapsdepartementet mai 2017.

Hun er styremedlem i Standard Norge (2016-). Hun var utvalgsmedlem i Digitalt Sårbarhetsutvalg/ Lysneutvalget som leverte NOU 2015:13 ”Beskytte enkeltmenneske og samfunnet i en digitalisert verden”. Utredning omhandlet Norges digitale sårbarheter og anbefalinger til tiltak for å imøtekomme trusselbildet. Utredningen ble primært fulgt opp i stortingsmeldingene rundt samfunnssikkerhet (Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet – Meld. St. 10 (2016-2017)) og IKT-Sikkerhet (Meld. St. 38 (2016-2017)).

Hun har tidligere jobbet med IT-sikkerhet i Telenor ASA, DNB, Symantec og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun har Master of Science fra Purdue University, USA.

Hun har ved flere anledninger skrevet kronikker og blitt intervjuet i forbindelse med cybersikkerhet i norske medier.

Eksterne lenkerRediger

”Hvem skal sitte med ”atomkodene” våre?”, kronikk, NRK Ytring, 19.11.2016

“Norges forsvar på den digitale skolebenken”, kronikk, Aftenposten, 18. juli 2016.

Jens Barland, Sofie Nystrøm, ”Er brukerne overfølsomme?” Feb 10, 2016 Dagens Næringsliv.

"Sikkerhet og beredskap bør avgjøre valget", kronikk, Aftenposten, 08. august 2017

"IT-ekspert advarer mot ukritisk outsourcing", artikkel, VG, 26. juli 2017

"Ekspert: Slik jobber den russiske hackergruppen", artikkel, TV2, 3. februar 2017