Åpne hovedmenyen

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet

svensk politisk ungdomsparti

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF), også kjent som Stormklockeförbundet, ble etablert i 1903. SDUF var ungdomsorganisasjonen til Sveriges socialdemokratiska arbetareparti fram til 1917, da de sammen med venstresiden i partiet brøt ut og grunnla Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (dagens Vänsterpartiet). SDUF ble det nye partiets ungdomsorganisasjon, og heter nå Ung Vänster.

SDUF drev avisene Stormklockan og Fram, samt Fram förlag.

HistorieRediger

SDUF ble etablert i 1903 som en kritikk mot det daværende ungdomsforbundet Socialistiska Ungdomsförbundet som en mente var for anarkistisk. Socialistiska Ungdomsförbundet bryter med det sosialdemokratiske partiet i 1908 og SDUF var deretter partiets eneste ungdomsorganisasjon.

Det nye forbundets medlemmer kalte seg for «Ungdemokraterna». Det gav ut tidsskriftet «Fram».

Forbundet var lojalt med moderpartiet SAP og ble ledet av menn som Fabian Månsson, Karl Gustav Ossiannilsson, Gustav Möller og Per Albin Hansson.

Per Albin Hansson ble ved 17 års alder leder av forbundet og redaktør av Fram, som etter kongressen i 1917 ble månedsblad. I 1908 etablerte avdelingen i Stockholm ukeavisen Stormklockan som ble en forbundsavis ved venstresidens maktovertakelse i 1909. Ved kongressen i 1909 endret forbundet politikk da en ny majoritet fikk flertall med Zeth Höglund i spissen. De var kritiske til det sosialdemokratiske partiet på flere områder:

Konflikten med partiet bare vokste da første verdenskrig brøt ut. Höglund og mange andre venstreopposisjonelle i andre land mente at sosialdemokratene ikke helhjertet nok hadde forsøkt å stoppe eller kritisere krigen. Internasjonale forbindelser med andre venstreopposisjonelle ute i Europa ble forsterket. Internationalismen var sterk i forbundet.

I 1916 innkalte forbundet til en ekstraordinær kongress der en besluttet at utenomparlamentariske midler kunne tas i bruk, samtidig som en skjerpet fredstanken.

Da det sosialdemokratiske partiet avholdt sin kongress i 1917 ble i realiteten alle medlemmene i ungdomspartiet ekskludert, og partiet krevde full lojalitet. 136 stemte for, 42 mot, noe som bidro til en partisplittelse i det sosialdemokratiske partiet og etableringen av Sveriges kommunistiska parti, som senere ble Vänsterpartiet.

FløyeneRediger

Striden var mellom de partitro med Per Albin Hansson i spissen, mot den mer revolusjonære Zeth Höglund. de to personene kom til å føre en lovslang politisk kamp mot hverandre, også etter at Höglund mot slutten av 1920-tallet vendte tilbake til sosialdemokratene.

KongresserRediger

  • 1903
  • 1907
  • 1909
  • 1912
  • 1916

LedereRediger

Etter partisplittelsenRediger

Den partitro fløyen forlot forbundet og etablerte SSU i 1917, som er den nåværende ungdomsorganisasjonen til sosialdemokratene.

Forbundet etablerte i stedet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti som i dag er Vänsterpartiet. I 1921 endret forbundet navn til Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, som en svensk sektion av Den kommunistiske ungdomsinternasjonalen.