Snow Hill-tunnelen

Snow Hill-tunnelen er en jernbanetunnel i det sentrale London mellom City Thameslink stasjon og Farringdon stasjon.

Fra 1916 til 1990 var tunnelen bare åpen for godstrafikk, og togene fra Blackfriars stasjon gikk til endestasjonen Holborn Viaduct stasjon, mens lokaltog fra Midland Main Line hadde endestasjon på St Pancras. I 1990 ble tunnelen igjen tatt i bruk for persontog som skulle gjennom London, slik det hadde vært før 1916. Linjen brukes nå av Thameslink.

Holborn Viaduct stasjon ble revet tidlig i 1990-årene som en følge av at tunnelen ble gjenåpnet for persontrafikk.