Smeaheia er en bydel i Sandnes kommune med et areal på ca. 2,67 km². I 2013 bodde det ca. 2 700 personer der.

De første husene i Smeaheia ble bygd i 1872. Disse husene er i dag falleferdige. Det var ikke før i 1998 de fleste husene begynte å bygges, og det meste sto ferdig sommeren 2001. Da ble også Smeaheia skole og Smeaheia barnehage åpnet. I 2005 ble de sørlige delene opp mot bydelen Stangeland bygd. I dag består Smeaheia av rundt 800–850 eiendommer. Bygget Tennisland ble bygd ut til Actionball i 2009, og eies i dag av Brede Hangeland.[trenger referanse] I 2009 kom også treningskjeden Elixia til Smeaheia, som ligger på nordsiden av bydelen.