Slyngetrening er en form for styrketrening med treningsøvelser utført i slynger. Treningsformen har utgangspunkt i fysioterapi og behandlingsmetoden slyngebehandling.

Treningen brukes ofte i rehabilitering og opptrening etter skade, men er også effektiv trening av både støttemuskulatur og bevegelsesmuskulatur. Øvelser og trening av muskelgrupper som normalt hindres av tyngdekraften kan gjøres med mindre kraft ved bruk av slynge og dermed gi mulighet for trening som ellers ville være umulig.

Noen av målene ved slyngetrening er å:

  • 1. Øke funksjonell muskelstyrke og -utholdenhet
  • 2. Bedre koordinasjonen og balanse
  • 3. Forhindre og forebygge skader
  • 4. Utvide mulighet til forskjellige øvelser til tross for svak muskulatur.

Ved at styrkeøvelsene gjøres i slynger må kroppen samtidig stabilisere for å holde balansen. Slik trenes muskelsamspillet på en annen måte, og både de store bevegelsesmusklene og de små støttemusklene aktiveres. Øvelsene har stor overføringsverdi til situasjoner i idrett og hverdagsliv og kalles også funksjonell styrketrening.

Autoritetsdata