Slurry (sprengstoff)

Slurry eller vanngelsprengstoff er sprengstoff som fremstilles som en mettet vannlig løsning av oksidatorer og brennbare stoffer. Denne tilsettes et geldannende stoff som polymere (polyvinylalkohol), guargummi, polysakkarider (dextrangummi) og lignende. Viskositeten kan varieres fra lett flytende til fast. Ofte brukes også betegnelsen emulsjonssprengstoff dersom det er en ikke vannløselig komponent som mineralolje

Slurry regnes som mindre giftig og mindre risikabelt ved lagring og bruk enn dynamitt, og har normalt vesentlig lavere kostnader ved bruk i større kvanta. Det leveres ofte ublandet i ikke-eksplosive komponenter som kan blandes direkte ved tilførsel i borehullet ved fjellsprengning eller ved ladning av større granater. Tilsatsstoffene kan være gass, metallpulver (spesielt aluminium), eller et annet sprengsoff som TNT. Man skiller mellom plassblandete og plassaktiviserte slurryer og emulsjoner. Slurry representerer hovedmengden av de sprengstoffene som er i bruk på anlegg, og har stort sett erstattet dynamitt for slike anvendelser.

Tidligere (på 1950 og 60 tallet) ble en enkel slurry også fremstilt som en blanding av diesel, salpeter og eventuelt kull som ga en billig løsning, men også for stor variasjon i egenskaper. I dag leveres ferdige systemer for blanding av mineralolje og ammoniumnitrat (NH4NO3) på plass.