Slep (transport)

hestekjøretøy

Slep var et enkelt kjøretøy for frakt av last med hest. Det besto av to lange drag av tre spent bak hesten ved hjelp av seletøy, påspent to eller flere tverrgående emner som lasten ble lagt på. Dragene kunne ha en naturlig bøy på den enden som subbet mot terrenget. Teknisk sett står slep i en mellomstilling mellom kløv, der hele vekten ligger på hestens rygg, og slede, der vekten ligger på to eller flere meier. I motsetning til sleder ble slep brukt også utenom den tiden av året da marken var snødekt.

Slep har vært brukt i Norge så lenge man har hatt hestehold her til lands. Men etterhvert som kjerreveier gradvis erstattet hulveier på 1700- og 1800-tallet, ble slep erstattet av kjerrer.

Se ogsåRediger

KilderRediger

  • Reidar Fønnebø (2004). Oldtidsveger, slep og kongeveger i Oslo og på Østlandet. Oslo: Orion. s. 139. ISBN 82-458-0645-5.