Slaps er en blanding av flytende vann og is. I naturlige omgivelser oppstår slaps når is og snø smelter, og blir ofte blandet med skitt og andre stoff som gir den en grå eller mudderaktig brunfarge. Ofte vil slaps fryse og smelte om hverandre før den forsvinner helt, og kan ofte blokkere avløp og skape lokale oversvømmelser. I områder der veisalting er vanlig oppstår slaps ved lavere temperaturer enn normalt, men bare i de saltede områdene. Dette kan føre til slaps av forskjellig konsistens innenfor samme geografiske område.

Slaps i Basingstoke i England.

Slaps på rullebaner kan være et problem for flytrafikk og kan bremse fly som skal ta av. Flyulykken i München i 1958, som tok livet av halve fotballaget Manchester United skjedde som følge av dette.

Autoritetsdata