Slamstrøm

Slamstrøm er vanlig i fjellområder, spesielt i områder med et tørt klima. Ved mye og kraftig regn spyles finkornig eller grovt materiale som sand eller steinblokk nedover og samles til slamstrømmer i dalbunnen.

Ved Cowliz River, Washington, etter utbruddet av Mount Saint Helens 1980.