Slaget ved det nedre sioux-agenturet

Indianerkrigene
Konflikt: Siouxopprøret
Dato18. august 1862
Steddet nedre siouxreservatet, Minnesota
ResultatDakota-sioux seier
Stridende parter
DakotaUSA
Kommandanter og ledere
Lille Kråke
Tap
ingen20 drepte

10 tilfangetatte

47 flyktet
Siouxopprøret
Det nedre indianeragenturetRedwood FerryNew UlmFort RidgelyBirch CouleeWood Lake

Slaget ved det nedre siouxagenturet var åpningsslaget i siouxopprøret i august 1862. Etter den innledende konflikten ved Acton den 17. august, hvor fem hvite nybyggere ble drept, var spenningen svært høy hos indianerne i området. Siouxene fryktet at mordene ville bringe represalier fra den amerikanske hær. Høvdingene Shakopee og Red Middle Voice samlet sammen til et rådsmøte der hvor Lille Kråke bodde for å diskutere situasjonen. Lille Kråke hadde svært liten lyst til å gå til krig, men etter lengre diskusjoner ble han med på å lede indianerne i en krig som skulle drive de hvite vekk fra området.

På morgenen den 18. august ankom og omringet en stor gruppe med krigsklare indianere bygningene ved det nedre sioux-agenturet, ett tettsted befolket av indianeragenten og flere av myndighetenes utsendinger. Siouxene gav signal og de utførte et overraskelsesangrep. Indianeragenten Andrew Myrick klarte å rømme fra stasjonens lagerbygning gjennom et vindu i andre etasje, men ble drept før han nådde dekning. Liket hans ble ifølge vitner senere funnet med munnen full av gress i hevn for hans merknad om at indianerne kunne spise gress om de var sultne. Tilsammen ble 20 mennesker drept, ti tilfangetatt og 47 klarte å stikke av. Når flyktingene nådde Fort Ridgely, ble en unnsetningsstyrke på 40 mann sendt ut, men de skulle bli slått i slaget ved Redwood Ferry.