Slaget ved Emsdorf ble utkjempet 14. juli 1760 under Syvårskrigen i Emsdorf i dagens Hessen i Tyskland, mellom allierte styrker fra Storbritannia, Hannover og Hessen under prinsen av Hessen-Kassel, mot tyske tropper i fransk tjeneste under Marechal de Camp Glaubitz. Det var en del av felttoget for å forstyrre den franske kommunikasjonslinjen ved å erobre Marburg, som var et fransk forsyningslager.

De allierte styrkene besto av seks infanteribataljoner fra Hannover og Hessen, noen jegere fra Hannover, hussarene til Luckner og britiske dragoner. Den franske styrken besto av fem infanteribataljoner fra tyske Anhalt, et husarregiment og noen lette tropper.

De allierte styrkene overrasket i starten den franske leiren, mens de spiste lunsj. De franske husarene flyktet i starten, mens to infanteribataljoner klarte å komme i stilling før de mottok tett ild fra de hessiske bataljonene. Glaubitz sendte en bataljone tilbake til Marburg mens han prøvde å trekke seg tilbake til Kirchhain med resten av styrken. De fleste fluktveiene ble avskåret av Luckner og de lette troppene. De allierte fanget til slutt 1&nbsbp;650 soldater.

Resultatet ble en alliert seier, hovedsakelig på grunn av de britiske dragonene, som fikk store tap og mistet 125 av de totalt 186 tapte soldatene. De klarte derimot ikke å erobre Marburg, som var målet.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata