Slagbjørn

Slagbjørn er en folkelig betegnelse som brukes om bjørner som har angrepet husdyr eller mennesker.

Bjørn slår når den forsvarer seg, men biter når den feller et bytte. Labbene kan brukes til å holde eller velte byttet over på rygg. Til tross for at brunbjørn er fredet i Norge gis det noen ganger fellingstillatelse for slagbjørner, for slagbjørner kan fortsette å ta husdyr når den først har oppdaget fordelen med slik atferd.