En skyttergrav er en type militær fortifikasjon som i sin enkleste form består av en mannshøy grøft. Hensikten er å beskytte personell og materiell i strid, samt å lette framføring av forsterkninger til et truet frontavsnitt fra sidene. Skyttergraver ordnes ofte i flere linjer, slik at man fra de bakre linjene fortsatt kan forsvare et avsnitt selv om den fremste linjen blir tatt.

En britisk skyttergrav ved Ovillers-La Boisselle i juli 1916 under slaget ved Somme.

Under første verdenskrig ble det bygget et enormt skyttergravsystem som strekte seg gjennom Belgia og Frankrike, fra Nordsjøen til Sveits.

En eldre variant av skyttergrav er løpegrav, hvor man istedet retter graven fram mot en fiendtlig befestning slik at egne soldater kan bruke graven til å rykke fram mot fienden. Også en grav som fra en beskyttet posisjon strekker seg fram til egne skyttergravlinjer kalles løpegrav.

Se også rediger