Skylddaler

Skylddaler var en betegnelse på matrikkelskyld som ble innført ved matrikkelrevisjonen i 1838.

Som matrikkelskyld:

  • 1 skylddaler = 5 ort
  • 1 ort = 24 skilling.

Skylddaleren ble innført som erstatning for huder og kalveskinn som matrikkelskyld. 1 hud tilsvarte ca. 4 skylddaler.

Skylddaleren ble avløst av skyldmark ved matrikkelrevisjonen i 1886. I gjennomsnitt ble 1 skylddaler da satt lik ca. 2 skyldmark.