Skylab Rescue

Skylab Rescue var en plan- og tilrettelagt redningaksjon for å redde mannskapet ned fra den første amerikanske romstasjonen Skylab, dersom noe gikk galt.

Plassering av 5 astronauter i redningskapsel

Planen gikk ut på å hele tiden ha en spesialinnredet romkapsel i beredskap. Denne skulle bemannes med to astronauter, og hadde plass, brennstoff og luft nok til å bringe tilbake fem. Grunnen til at planene ble lagt, var at teknikere så mulighetene som var skissert i en science fictionfilm fra 1969 («Marooned») og at det var mulig å bygge om en standard Apollo-kapsel til formålet.

Av problemer som oppsto, kan nevnes at Skylab 3 fikk så store problemer at redningsraketten faktisk ble klargjort og kjørt fram til start før problemene lot seg løse uten denne assistansen.

Redningskapslene er senere tatt inn til back-up for ordinære til- og fra – turer til Skylab, og er i dag i den store utstillingen på Kennedy Space Centre.