Skur 11 er en bygning på 8 x 30 meter på Bryggen i Bergen. Skuret ble oppført i 1905-1906 av Bergen Havnevesen etter tegninger av Johs. Meyer. Skuret har en enkel stålkonstruksjon og er dekket med grønne veggplater. Bygningen har åtte granittsøyler som opprinnelig var prydet av smijernsdekor.

Skur 11 i indre del av Vågen
Nye Bryggen med skur 11 i forkant

Bygningen har fungert som lager for fjordbåtene. Den sørlige delen av skuret ble brukt av Indre Nordhordland Dampbåtlag fram til 1974. Samme året gikk kaien på indre del av Bryggen ut av bruk som terminal for ruteskip. Transporten ble da flyttet fra sjø til land.

Skur 11 en viktig del av kulturmiljøet i indre del av Vågen og arkitektonisk knytter det seg opp mot handelsgårdene av mur som ble bygget etter arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kiellands reguleringsplan fra 1901. Etter at skuret ble truet av riving ble det fredet av Riksantikvaren i 2001. Skuret brukes i dag som lager for fiskehandlerne på torget.

Eksterne lenker rediger