Skrivetolk

(Omdirigert fra Skrivetolking)

Skrivetolk er betegnelsen på en person som simultanoversetter muntlig språk til skriftlig tekst.

Skrivetolker brukes hovedsakelig av mennesker med et hørselstap, personer som har vanskelig for å høre hva som blir sagt. Skrivetolking foregår ved at tolkene bruker en pc til å skrive det som blir sagt slik at den hørselshemmede kan lese det på en ekstern skjerm. I tilfeller hvor det er flere brukere anvendes en projektor. Skrivetolket materiale blir ikke lagret, og skrivetolkene har taushetsplikt i likhet med andre tolker.